Vận tải biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác. Ngay từ thế kỷ thứ V trướ...

Nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã thành lập một bộ phận chuyên trách ...

Vận tải đường bộ là phần không thể tách rời khỏi dây chuyền cung ứng dịch vụ giao nhận kho...

Công ty TNHH tiếp vận Liên Minh (Union logistics co.,ltd) nhận làm bộ chứng từ, khai ...

Với hệ thống kho bãi rộng gần 1,000 m2 ở cảng Hải Phòng, UNION LOGISTICS sẵn sàng đ...

   1. Sales Contract  - 01 Bản Sao y bản chính

   2. Commercial Invoice  -  01 Bản gốc  & 01 Bản sao y bản chính

   3. Packing List – 01 Bản gốc & 01 bản sao y bản chính

   4. Bill of Lading : 01 bản gốc ( Nếu thanh toán L/C) hoặc 01 bản sao (Nếu T/T )

   5. C/O ( Nếu form E hoặc form D ) : 01 bản gốc & 01 bản sao

   6. Hóa đơn cước biển ( Nếu nhập FOB hoặc EXW ) : 01 Bản sao y

   7. Chúng từ thanh toán ( L/C ; T/T ) :  01 Bản sao y

   8. Giấy giới thiệu : 03 tờ gốc

   9. Tờ khai Hải Quan : 01 Bộ gốc

  10. Tờ khai trị giá tính thuế : 02 bản gốc

  11. Phụ lục tờ khai Hải Quan (Nếu nhiều hơn 3 mục hàng ) : 01 Bộ gốc

  12. Các giấy tờ liên quan đến giấy phép của cơ quan chủ quản.