Vận tải biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác. Ngay từ thế kỷ thứ V trướ...

Nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã thành lập một bộ phận chuyên trách ...

Vận tải đường bộ là phần không thể tách rời khỏi dây chuyền cung ứng dịch vụ giao nhận kho...

Công ty TNHH tiếp vận Liên Minh (Union logistics co.,ltd) nhận làm bộ chứng từ, khai ...

Với hệ thống kho bãi rộng gần 1,000 m2 ở cảng Hải Phòng, UNION LOGISTICS sẵn sàng đ...

Liên hệ

Hanoi Office :

UNION LOGISTICS CO.,LTD –  Head Office
Add : No.292 Tay Son Str,, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Tell : +84 46 2964650
Fax : +84 43 640 4960
Email : sales@unionlogistics.vn

Hochiminh Office :

UNION LOGISTICS CO.,LTD – HCM Branch
Add : Front Room,Ground Floor, Nam Phuong Building,  
55 Le Quoc Hung, Ward 12, Dist. 4, Hochiminh City,Vietnam
Tell   : +84 8 3 943 5450/3 943 5448
Fax   : +84 8 3 943 5419
Email : sales@unionlogistics.vn

Haiphong Office :

UNION LOGISTICS CO.,LTD- Haiphong Branch
Add : Rm203 , Son Hai Building , 452 Le Thanh Tong, Hai Phong
Tell: +84 313.752.958
Fax: +84 313.752.957